jkjj PUBLISHED BOOKS | Migdrij.com
about us

M. H. Bouldoukian

Deputy Governor, Central Bank of Lebanon

1985 - 1990

BOOKS

 • ՀԱՅ Սեղանաւորներ
  միջին արեւելքի տարածքին
  Պոլիսէն մինչեւ
  Պէյրութ
  Meguerditch H. Bouldoukian
  team
 • الصيارفة الأرمن في الأمبراطورية العثمانية
  Meguerditch H. Bouldoukian
  team
 • ՄԻ ՄՈՄԵՆՏ ԿԱՄ...ԱԿՆԿԱԼԵԼ ԱՆՍՊԱՍԵԼԻՆ
  Meguerditch H. Bouldoukian
  team
 • THE HARVEST
  English
  team
 • LA RECOLTE
  FRENCH - VOLUME 2
  THE HARVEST - French
 • THE HARVEST
  ARMENIAN - Volume 3
  THE HARVEST - ARMENIAN
 • ﺍلحصاد
  ARABIC - Volume 4
  THE HARVEST
 • THE MANAGEMENT
  OF CORRESPONDENT BANKING
  Meguerditch H. Bouldoukian
  team
 • Ակնարկներ ու Նշմարներ Տնտեսագիտական Այժմու Հարցերու Մասին
  Meguerditch H. Bouldoukian
  team
 • VIEWS & ACTS
  Meguerditch H. Bouldoukian
  team
 • التكامل المالي و المصرفي بين لبنان و الخليج
  Meguerditch H. Bouldoukian
  team
 • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
  ԴՐԱՄԱՏՆԱՅԻՆ
  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
  Meguerditch H. Bouldoukian
  team

Meguerditch H. Bouldoukian